APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

Jau keletą kartų vyko paramos teikimas Lietuvos gyventojams, kurie suskubo pasinaudoti parama neefektyvių biokuro katilų keitimui. Paskutinis kvietimas teikti paraiškas buvo nuo 2021 m. balandžio mėnesio 26 iki 2021 m. gegužės 26 d. Vien per šį paraiškų teikimo etapą gautos 1175 paraiškos; kompensacijoms rezervuoti 3 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų. Gera naujiena nespėjusiems pasinaudoti šia proga, jog nuo 2021 m. Rugsėjo mėnesio 1 dienos iki rugsėjo 31 dienos vėl teikiama APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui ir kviečiama teikti registracijos formas, norint gauti Europos Sąjungos paramą, adminstruojamą per APVA, senų katilų keitimui. Kvietimui skirta suma – 3 mln. eurų. Daugiau informacijos galite rasti:

Oficiali informacija apie planuojamą kvietimą teikti paraiškas kompensacijoms

Atmintinė su atsakymais į svarbiausius klausimus apie paraiškas šiai paramai gauti

Kompensacijų skyrimo tvarka

Visas PANASONIC šilumo siurblių oras – vanduo formas šioms registracijoms turime ir padėsime rekomendacijomis įrangos parinkimo klausimais, bei atsakysime į Jus dominančius klausimus tiek apie įrangą, atitinkančią programos reikalavimus, tiek apie programos reikalavimus ir praktinius žingsnius, įgalinančius pasinaudoti programa. Trumpa aktuali informacija pateikiama žemiau:

 

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame gyvenamosios paskirties vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).
• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

 

Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?

• iškastiniu kuru (t. y. gamtinėmis dujomis, dyzelinių krosnių kuru, akmens anglimi, durpių briketais ir kitu kuru, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį) kūrenamą šilumos gamybos įrenginį.

 

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

Dalintis

Parašykite komentarą