APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

Jau keletą kartų vyko paramos teikimas Lietuvos gyventojams, kurie suskubo pasinaudoti parama neefektyvių biokuro katilų keitimui. Paskutinis kvietimas teikti paraiškas buvo nuo 2020 m. rugpjūčio 17 iki 2020 m. rugsėjo 14 d. Vien per šį paraiškų teikimo etapą gautos 987 paraiškos 2,9 mln. € sumai. Gera naujiena nespėjusiems pasinaudoti šia proga, jog nuo 2021 m. balandžio mėnesio 26 dienos iki gegužės 26 dienos vėl teikiama APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui ir kviečiama teikti registracijos formas, norint gauti Europos Sąjungos paramą, adminstruojamą per APVA, senų katilų keitimui. Kvietimui skirta suma – 6 mln. eurų. Daugiau informacijos galite rasti:

KVIETIMAS GYVENTOJAMS SENIEMS IR TARŠIEMS KATILAMS PASIKEISTI (PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ)

Atmintinė su atsakymais į svarbiausius klausimus apie paraiškas šiai paramai gauti

Visas PANASONIC šilumo siurblių oras – vanduo formas šioms registracijoms turime ir padėsime rekomendacijomis įrangos parinkimo klausimais, bei atsakysime į Jus dominančius klausimus tiek apie įrangą, atitinkančią programos reikalavimus, tiek apie programos reikalavimus ir praktinius žingsnius, įgalinančius pasinaudoti programa. Trumpa aktuali informacija pateikiama žemiau:

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?
• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos, t. y. pastatas turi būti baigtas statyti ir įregistruotas iki 2014 m.
• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?
• Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis;
• Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą;
• Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

Dalintis

Parašykite komentarą