APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui

Jau keletą kartų vyko paramos teikimas Lietuvos gyventojams, kurie suskubo pasinaudoti parama neefektyvių biokuro katilų keitimui. Paskutinis kvietimas teikti paraiškas buvo nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio 1 iki 2021 m. Rugsėjo 31 d. Gera naujiena nespėjusiems pasinaudoti šia proga, jog nuo 2022 m. sausio mėnesio 10 dienos iki vasario 11 dienos vėl teikiama APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūros) parama neefektyvių biokuro katilų keitimui ir kviečiama teikti registracijos formas, norint gauti Europos Sąjungos paramą, adminstruojamą per APVA, senų katilų keitimui. Kvietimui skirta suma – 7 016 922,42 eurų. Daugiau informacijos galite rasti:

KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE

Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš Registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galios.

Visas PANASONIC šilumos siurblių oras – vanduo formas šioms registracijoms turime ir padėsime rekomendacijomis įrangos parinkimo klausimais, bei atsakysime į Jus dominančius klausimus tiek apie įrangą, atitinkančią programos reikalavimus, tiek apie programos reikalavimus ir praktinius žingsnius, įgalinančius pasinaudoti programa. Trumpa aktuali informacija pateikiama žemiau:

 

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

• Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Nurodytame pastate, kuris pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

 

Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?

• neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus

 

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

Dalintis

Parašykite komentarą